Jesusa Camaño

Jesusa Camaño é licenciada en filoloxía hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela e ademais obtivo o CELGA 5, máximo nivel do certificado en lingua galega. A escritora traballou en distintos centros educativos como profesora de Lingua e Literatura Galegas.

 

Alén da súa profesión, sempre lle gustou escribir, polo que xa publicou varios artigos e participou en diversos certames. Ademais, comisionou exposicións literarias co apoio da USC.

Obras Premiadas