Paulino García Seco

Categoría: Enxeñeiro técnico agrícola
Data de Nacemento: 5 de outubro de 1930 (16 de outubro de 2014)
Lugar de Nacemento: Lugo

 

Enxeñeiro técnico agrícola xubilado, foi profesor da Universidade de Santiago de Compostela, funcionario do Ministerio de Agricultura YIRYDA), funcionario da Xunta de Galicia (Estructuras Agrarias) e perito agrícola municipal do Concello de Vilalba (Lugo).

 

Obras realizadas

Levou a cabo innumerables traballos de topografía, proxectos de camiños rurais, traballos de catastro de rústica e de concentración parcelaria. É autor do libro ‘Contos con filosofía’ e de múltiples colaboracións profesionais e literarias.

 

Outros datos de interese

Foi gañador de catro certames literario-xornalísticos de Vilalba (Lugo).

Obras Premiadas