XXIV Certame de Vilalba

Ano certame: 
1998
Mantenedor: 
Julio Giz Ramil
Fotos: 
Convocatoria: 
Xurado: 

Presidente: Juan Manuel Teijeiro Fernández

Carmiña Cacharrón López

Agustín Fernández Paz

Félix Villares Mouteira

Secretario: Bernardo García Cendán