XXV Certame de Vilalba

Ano certame: 
1999
Mantenedor: 
Xavier Rodríguez Barrio
Fotos: 
Xurado: 

Presidenta: Ana María Chao Villarino

Carmiña Cacharrón López

Bernardo García Cendán

Félix Villares Mouteira

Secretario: Julio Giz Ramil

Premio Concello de Vilalba de Narrativa: