I Certame de Vilalba

Ano certame: 
1975
Mantenedor: 
Enrique Santín Díaz
Convocatoria: 
Xurado: 

Presidente: Daniel Varela Piñeiro
Secretario: José Tuñas Bouzón

Carmiña Prieto Rouco
Carmen Rodríguez Regueiro
María Dolores Soto Rouco
Arcadio López Casanova
Julio Giz Ramil