XLIX Certame de Vilalba

Ano certame: 
2023
Fotos: 
Convocatoria: 
Xurado: 

O xurado será nomeado mediante resolución da alcaldía, e estará composto por persoas vencelladas ao eido da cultura e da educación, e estará presidido pola Concelleira de Cultura ou persoa que a substitúa, e actuando de secretario/a a traballadora do departamento de cultura ou persoa que a substitúa.