XLVIII Certame de Vilalba

Ano certame: 
2022
Fotos: 
Convocatoria: 
Xurado: 

Darío Villanueva, membro da Real Academia Española
Ramón Villares, catedrático de Historia
Xulio Xiz, xornalista
Fidel Fernán, director do grupo de Radio Principal.