XXII Certame de Vilalba

Ano certame: 
1996
Mantenedor: 
Blanca García Montenegro
Fotos: 
Convocatoria: 
Xurado: 

Presidente: Juan Manuel Teijeiro Fernández

Carmiña Cacharrón López

Bernardo García Cendán

Félix Villares Mouteira

Secretario: Julio Giz Ramil

Premio Concello de Vilalba de Narrativa: